06-10-2009

„POLICE” nokautują ceny

Od października kompleksowe nawozy produkowane w Zakładach Chemicznych „POLICE” SA (POLIFOSKI, POLIMAGI i POLIDAP) stanieją o około 35 proc. Nowe ceny zbliżone będą do tych, które obowiązywały w roku 2007. Aktualne propozycje cen nawozów urealnią racjonalną gospodarkę nawozową.

 

Analiza popytu i podaży na nawozy a także innych determinantów  warunkujących rozwój przemysłu nawozowego stała się impulsem do obniżenia cen na nawozy kompleksowe produkowane przez „POLICE” o około 35 procent. Od października br ceny nawozów zbliżone będą do wartości sprzed dwóch lat.

 

Na przełomie 2007 i 2008 roku światowe ceny surowców niezbędnych do produkcji nawozów zostały przez ich producentów wywindowane. Produkcja nawozów fosforowych i potasowych oparta jest na surowcach z importu: gazie, fosforytach i soli potasowej. W czasie gwałtownych wzrostów cen surowców nastąpił drastyczny spadek światowych cen płodów rolnych. Znacznie spadła dochodowość produkcji rolniczej i skłonność do inwestowania w środki produkcji.

 

W efekcie tego od ubiegłorocznej jesieni znacznie zmniejszyło się zapotrzebowania na nawozy mineralne, a tym samym nastąpiła zapaść w handlu nawozami. Rynek wymusił na producentach surowców weryfikację cen w dół -  znacznie staniała siarka i fosforyty. Cena potasu jest jeszcze wysoka, ale widoczna jest już tendencja zniżkowa. Na ostateczną cenę nawozów wpływ mają jeszcze ceny gazu i energii, które są ciągle bardzo wysokie.

 

Niekorzystne relacje cen płodów rolnych do cen nawozów mineralnych prowadzą do mniejszego, często nieracjonalnego nawożenia. Jeszcze tej jesieni rolnicy będą mogli skorzystać z nowej, znacznie bardziej korzystnej oferty cenowej na nawozy kompleksowe produkowane przez „POLICE”

 

By ustabilizować plon zbóż, powinno się, nawet pogłównie (lepiej przed zimą, przed zamarznięciem gleby, niż wiosną), stosować co najmniej 5-8 kg fosforu i 6-10 kg potasu na każdą przewidywaną tonę ziarna. Im niższe stosuje się dawki, tym ważniejsza jest jakość użytego nawozu, szczególnie fosforu, który w tak małych dawkach należy stosować tylko w formie bardzo dobrze przyswajalnej. W takich warunkach niezastąpione są: POLIFOSKI, POLIMAGI i POLIDAP.

 

Cena 1 kg azotu POLIFOSKACH kosztuje od października od 1,47 do 1,64 zł, w POLIDAPACH 1,23-1,25 zł, fosforu od 2,93 do 3,27 zł, a w POLIDAPACH 2,45-2,49 zł, natomiast cena potasu wynosi od 2,00 do 2,23 zł za 1 kg. Przed pięciu laty - jesienią 2004 roku 1 kg azotu kosztował średnio 2,13 zł, fosforu – 2,68 zł i potasu 1,38 zł.